پخش عمده مس زنجان

پخش عمده مس زنجان و ظروف مسی قلم کاری نیز در نقاط مختلف برای فروش آن ها انجام می شود. مس یکی از عناصر جدول تناوبی با عدد اتمی 29 می باشد و به صورت Cu نشان می دهند.

مس از فلزاتی می باشد که نسبتا قرمز رنگ است و هدایت الکتریکی و حرارتی از ویژگی های آن است. مس به صورت عمده برای فروش پخش می شود و مس زنجان نیز برای فروش در مغازه های مختلف پخش عمده دارد.

مس کاربردهای زیادی دارد که می توان به کابل مسی سه فاز زمینی، لوله های مسی، دستگیره های درب و سایر وسایل منزل، آهنرباهای الکتریکی و … اشاره کرد.