مرکز خرید و فروش مس کاتد

مرکز خرید فروش ظروف مسی قلم کاری کاتد جهت تهیه محصول مورد نیاز برای شرکت ها و کارخانه های صنعتی آماده عقد قرارداد می باشد.

مس کاتدی از محصولات مورد نیاز و بسیار مهم و حیاتی در صنایعی از قبیل، صنایع برق و بسیاری کارخانه های صنعتی جهت پیشبرد بسیاری از فعالیت ها و پروژه های مهم در سطح کشور می باشد.

این محصول در کشورمان به راحتی قابل تهیه می باشد. کافیست جهت سفارش کالا با ما تماس گرفته تا در اسرع وقت به سفارش شما در حوزه ی ظروف مسی ورکاده ترتیب اثر داده شود.