قیمت فروش مس کاتد در بورس

آیا با انواع مس و کاربردهای آنها آشنایی دارید؟ مس کاتد یکی از پرمصرف ترین فرآورده مسی می باشد که قیمت فروش و معامله آن در بورس مشخص و تعیین می شود.
مس یکی از مقاوم ترین فلزات مس ذوبی ضایعات در برابر عوامل محیطی و قوی ترین فلز هادی و انتقال دهند جریان الکتریکی و گرما در دنیا می باشد، از این رو مصرف این فلز در تمامی صنایع بسیار زیاد است و همواره با اشکال گوناگون (سیم، مفتول، ورق) مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع مس از نظر تجاری

از سنگ مس انواع مقاطع مسی جهت مصارف تجاری و صنعتی تولید می شود که می توان آنها را به گروه های زیر طبقه بندی کرد:

  • مس کاتد: پرمصرف ترین نوع فرآوری شده سنگ مس که حدود 3/4 تولیدات مس را تشکیل می دهد. انواع سیم و مفتول های انتقال دهند جریان الکتریکی در این گروه قرار می گیرند.
  • مس سیاه و سفت: این نوع مس با استفاده از روش الکترولیتیک به دست می آید که بیشترین درصد آن به شکل اکسید مس مورد استفاده قرار می گیرد.
  • مس بدون اکسیژن: به مس هایی که در محیط اکسیژن گیری ذوب و فرآوری می شوند، مس بی اکسیژن می گویند.
  • مس اکسیژن گیری شده: به مس هایی که اکسید آنها از طریق مواد جاذب اکسیژن جداسازی می شوند مس اکسیژن گیری می گویند.
تمامی این مس در مراحل مختلف تولید یا به شکل های گوناگون و به صورت ماده نهایی مورد استفاده واقع می شوند اما بیشترین تولید مس متعلق به مس کاتدی می باشد. مسی که حدود 99.95 درصد خلوص دارد و بیشترین مصرف آن در سیم کشی برق ساختمان ها است.
از آنجایی که نیمی از مصارف مس در بخش الکتریکی است کاربرد نوع کاتد آن بسیار بیشتر از نمونه های دیگر می باشد و کارخانه ها بیشتر انوع مس کاتدی با ضخامت ها و اندازه های مختلف تولید و به بازار عرضه می کنند.

انواع مصارف مس کاتد

مس کاتد به میزان 50 تا 60 درصد در صنایع الکترونیکی، 16 تا 20 درصد در صنایع ساختمانی، حدود 14 درصد در صنایع خودروسازی، 5 تا 10 درصد در صنایع حمل و نقل و حدود 5 درصد در صنایع نظامی به کار برده می شود که خلوص مس در هر کدام از این صنایع متفاوت و تقریباً عددی بین 99.95 تا 99.96 درصد می باشد که خلوص بالایی به حساب می آید.
قیمت مس کاتدی با توجه به صنایع مصرفی و قیمت روز ظروف مسی قلم کاری در بازار و بورس متفاوت است، قیمت ها تحت تاثیر عوامل تولید، عوامل اقتصادی و سیاسی متغییر است و هر روز قیمت های جدیدی در بورس اعلام می شود.