قیمت خرید انواع ضایعات مس در تولیدی

مس ضایعاتی را از کدام کجا می توان تهیه کرد و قیمت بشقاب شیرینی خوری مسی در تولیدی ها برای خرید از آن چقدر می تواند برآورد شود و تفاوت قیمت آن را فهمید؟

ضایعات مس نیز در بازار خرید و فروش می شود و کاربرد زیادی دارد. در تولیدی های مس مقداری از آن که قابل تولید برای مس نیست به عنوان ضایعات به فروش می رسد.

گاهی این ضایعات حاوی فلزات گرانبها مانند طلا و نقره نیز هست. از این رو قیمت آنها متفاوت است و می توان قیمت خرید انواع کابل مسی سه فاز زمینی را مقایسه کرد.