خرید و فروش مس های آلیاژی

انواع مس های آلیاژی جهت خرید و فروش در سراسر ایران، مشخصات محصول مورد نظر را برای ما ارسال کنید تا در کمترین زمان برای شما ارسال شود.
آلیاژ های مس به دو صورت آلیاژ های نوردی و آلیاژ های ریخته گری تقسیم بندی می شوند که از روش های مختلف ریخته گری در ماسه، قالب فلزی و سیستم های جدید تحت فشار شکل می گیرند.
مس، مصارف و کاربرد های مختلفی دارد که زمینه های کاربردی آلیاژ های آن اغلب بر یکی از خواص زیر استوار است:
مقاومت به فرصودگی – مقاومت به کشش و فشار و…
منبع: آهن و آلومینویم