خرید ضایعات مس سراسر کشور

خرید ضایعات مس کابلی، مفتول مس ضایعاتی و انواع ضایعات مس در این مرکز صورت می گیرد.
شرکت های پیمانکاری برق معمولا در انتهای پروژه های خود مقداری اضافات سیم های موجود را به عنوان ضایعات مس کابلی در بازار عرضه می کنند.
پیمان کاران و انبار داران عزیز که توانایی تامین ضایعات مس را به میزان چند ده تا چند صد تن در ماه را دارند می توانند جهت همکاری و عقد قرارداد خرید و فروش با ما در ارتباط باشند
منبع: آهن و آلومینویم