تولید انواع مس خام

انواع مس به صورت های مختلف از جمله خام نیز تولید می گردند و در بازار عرضه می شوند. ظروف مسی رستورانی در برخی کشورها کم تر موجود است و از کشورهای دیگری وارد می گردد.

تولید انواع مس به صورت خام نیز صورت می گیرد. مس از تمدن های قدیمی وجود داشته است و قدمتی طولانی دارد. مس به دلیل اینکه قابلیت چکش خواری دارد و شکل پذیر است در ساخت مجسمه، سکه، شمشیر، ظروف مسی قلم کاری و … استفاده می گردد. بیش از هفتاد درصد مس تولیدی جهان در صنعت الکتریسیته و الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند.