تولید انواع مس اکسیدی باهنر کرمان

در کدام تولیدی ها می توان شمش مس را در انواع باکیفیت و مرغوب باهنر کرمان را تهیه کرد و به دست مشتریان این محصول پرکاربرد رساند؟

مس در انواع مختلفی وجود دارد و هر کدام برای مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

مس اکسیدی نیز مصارف خاص خود را دارد. این نوع ظروف مسی قلم کاری را می توان از مراکز تولید انواع آن از باهنر کرمان تهیه کرد و به دست مشتریان خود رساند تا بتوان سود خوبی را از کیفیت و قیمت آن در تجارت خود داشت.