بزرگترین تولیدی مس زرین

بزرگترین تولیدی در مورد ظروف مسی دست دوم اصفهان نیز موجود است که مس زرین نمونه آن ها است. مس ها را در مصارف مختلفی استفاده می کنند و به صورت معدنی یافت می شود.

تولیدی مس زرین نیز به عنوان بزرگترین تولیدی های مس به شمار می رود. مس برای گیاهان و حیوانات یک عنصر ضروری است و برای بدن انسان ها نیز بسیار مفید و لازم می باشد.

ظروف مسی اصفهان رنگی نسبتا قرمز دارد و به صورت معدنی پیدا می شود. الکتریسیته و الکترونیک بیشترین مس تولیدی در جهان را مصرف می کنند.