بازار مرغوب ترین مس کاتد

مس کاتد نیز مانند سنگ مس بازار خرید و فروش خوبی دارد که مرغوبترین بشقاب شیرینی خوری مسی به عیار مس بستگی دارد

کاتد مس در کارخانجات مس سرچشمه بعمل می آید که در این واحد صنعتی آند تحت عملیات خاصی تبدیل به کاتد با خلوص در حدود 99 درصد می شود که این کاتد در همین شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و درصورت نیاز بازار در اختیار خریداران قرار می گیرد.

کابل مسی سه فاز زمینی در صنایع ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرد که مرغوبترین آن در مجتمع مس سرچشمه تولید می شود و می توان به کشور های دیگر صادر کرد