اعطای نمایندگی مس خام

مس های خام برای فروش در شهرهای مختلف به وسیله نمایندگی هایی که به افراد واجد شرایط اعطا کرده اند انجام می شود. مس در زندگی گیاهان، حیوانات و انسان ها نقش مهمی را ایفا می کند. اعطای نمایندگی برای انواع مختلف مس از جمله کابل مسی سه فاز زمینی صورت می گیرد.

مس ها در زندگی موجودات زنده نقش مهمی دارند و همچنین به علت انعطاف پذیر بودن و شکل گرفتن در صنایع مختلفی استفاده می شوند که می توان از جمله به ساخت مجسمه، سکه، ظروف مسی قلم کاری، لوله مسی کولر گازی، دستگیره های درب و سایر وسایل منزل و … اشاره داشت.